Wydanie 3/2009
str. 17

Chromowitrektomia - zastosowanie barwników w chirurgii witreoretinalnej

Chromovitrectomy - Dyes Use in Vitreoretinal Surgery

Piotr Wnorowski, Joanna Ciszewska

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Kęcik


Summary: Chromovitrectomy has recently become a very common procedure in modern vitreoretinal surgery. Staining of intraocular tissues not only facilitates surgery but also makes it safer, faster and easier. Trypan blue (TB), indocyanine green (ICG) and triamcinolone acetonide (TA) have been in use for some time, however, some potential risks are associated with their toxicity. Many studies try to evaluate safety and efficacy of novel vital dyes.

Słowa kluczowe: chromowitrektomia, barwniki wewnątrzgałkowe, błękit trypanu, zieleń indocyjaniny, acetonid triamcinolonu, bromophenol blue.

Keywords: chromovitrectomy, vital dyes, trypan blue, indocyanine green, triamcinolone acetonide, bromophenol blue.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI