Wydanie 3/2009
str. 60

Dystrofia żółtkowata plamki typu dorosłych w obrazie OCT

Adult-onset Foveomacular Vitelliform Dystrophy in OCT Images

Joanna Gołębiewska, Maria A. Paćkowska, Renata Niemczyk, Aleksandra Kuźnik-Borkowska, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Kęcik


Summary: Adult-onset foveomacular vitelliform dystrophy (AFVD) is rare macular disease, that usually results in slow progressive bilateral vision loss. These bilateral macular lesions are usually symmetrical, grayish-yellow, round or oval-shaped, mildly elevated. The onset of the disease is usually between 40 and 60 years of age. Diagnostic testing for AFVD includes fluorescein angiography, EOG and optical coherence tomography (OCT). OCT shows typically the vitelliform lesion located between retinal pigment epithelium layer (RPE) and photoreceptors layer and is a very important tool in AFVD diagnosis, differentiation and monitoring.

Słowa kluczowe: Dystrofia żółtkowata plamki typu dorosłych - AFVD, optyczna koherentna tomografia komputerowa - OCT, zmiana poddołkowa, żółtkowaty.

Keywords: adult-onset foveomacular vitelliform dystrophy - AFVD, optical coherence tomography - OCT, subfoveal lesion, vitelliformis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI