Wydanie 3/2009
str. 42

Morfologiczny obraz plamki w OCT po przebytym zapaleniu wnętrza gałki ocznej leczonym farmakologicznie

Morphological Picture of Macula in OCT in Patients after Acute Endophtalmitis Treated Farmacologically

Jolanta Łogiewa-Toborek, Anita Lyssek-Boroń, Jarosław Piłat, Edward Wylęgała

Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Ordynator: prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała


Summary: The acute endophthalmitis is very serious complication of cataract surgery. The consequence of acute endophthalmitis touch on all of the eyeball structures but the most characteristic concern retina especially in its center. The study group was patients who was operated by means of phacoemulsification method of cataract who suffered from endophthalmitis later. The acute intraocular inflammation after cataract operation leads to morphological retina changes that are noticeable in OCT but not always to the evaluation by means of ophthalmoscopy.

Słowa kluczowe: zapalenie wnętrza gałki ocznej, optyczna koherentna tomografia (OCT), operacja zaćmy, obrzęk plamki, błona nasiatkówkowa, otwór plamki.

Keywords: endophthalmitis, Optical Coherent Tomography (OCT), cataract surgery, macular oedema, epiretinal membrane, macular holes.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI