Wydanie 3/2009
str. 39

Endogenne inhibitory angiogenezy a neowaskularyzacja oczna

Endogenous Angiogenic Inhibitors and Ocular Neovascularization

Iwona Jaworowska-Cieślińska1, Grażyna Malukiewicz1, Ewa Żekanowska2

1 Katedra i Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny
2 Katedra Patofizjologii, Zakład Zaburzeń Hemostazy Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Kierownik: dr hab. Danuta Rość, prof. UMK


Summary: Angiogenesis is a complex process depending on many stimulating and inhibiting factors. In the healthy human organism angiogenesis inhibiting factors such as: thrombospondin, endostatin, angiostatin, metalloproteinases inhibitors, platelet factor 4 and others. When organism is affected by a disease, direct and indirect factors stimulating angiogenesis dominate. The most important are as follows: VEGF, bFGF, metalloproteinases, angopoietin, integrins, nitric acid. The role of many mediators in angiogenesis has not been fully determined yet. Hence further research work is required to determine influence of these factors.

Słowa kluczowe: angiogeneza, inhibitory endogenne, neowaskularyzacja oczna.

Keywords: angiogenesis, endogenous inhibitors, ocular neovascularization.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI