Wydanie 3/2009
str. 36

Wybrane parametry układu hemostazy we krwi chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Selected Parameters of the Blood Haemostatic System in Patients with Age-related Macular Degeneration

Grażyna Malukiewicz1, Danuta Rość2, Bartłomiej Kałużny1, Jakub J. Kłaużny1, Iwona Jaworowska-Cieślińska1

1 Katedra i Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. J. Kałużny
2 Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Rość


Summary: Purpose: To evaluate selected factors of coagulation and fibrinolysis in patients with age-related macular degeneration. Material: 30 patients with age-related macular degeneration. Patients with diseases and with other factors which could have changed evaluated parameters were excluded. Method: In both groups blood samples were obtained from cubital vein. Following blood parameters were measured: platelet count, fibrinogen levels, von Willebrand factor antigen (vWf: Ag) concentration, antithrombin III (AT III) activity, thrombin-antithrombin (TAT), plasmin-?2-antiplasmin (PAP) complexes concentration, fibrin-fibrinogen degradation products (D-dimers) values. Results: Platelets count, vWf: Ag, TAT and PAP concentrations were significantly higher in patients with age-related macular degeneration as compared to the control group (p<0.05). No differences between the two groups were found regarding fibrinogen levels and AT III activity. Conclusion: The data obtained show that age-related macular degeneration is associated with elevated platelets counts, von Willebranda (vWf: Ag), TAT and PAP concentration and (D-dimers) values thus indicating an enhanced coagulation and fibrinolytic activity in those patients.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, koagulacja, fibrynoliza.

Keywords: age-related macular degeneration, coagulation, fibrinolysis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI