Wydanie 3/2009
str. 32

Diagnostyka i monitorowanie leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem współistniejącej z rozwarstwieniem siatkówki w plamce o nieustalonej etiologii - opis przypadku

Wet form of Age-related Macular Degeneration Coexisting with Bilateral Foveoschisis - Case Report

Sława Kwiecień1, Jacek P. Szaflik1,2

1 Centrum Okulistyczne LASER w Warszawie
  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: We present the case of 79-years old male with bilateral foveoschisis and subfoveolal neovascularisation associated with age related macular degeneration (AMD) in the right eye. The patient presented to our clinic complaining of worsening the vision in his right eye in the last few months. Complete ophthalmological examination, ultrasonography (US), fluorescein retinal angiography (FA), indocyjanine green angiography (ICG) and optical coherence tomography (OCT) were performed. Foveoschisis and soft drusen were found in both eyes. B-mode ultrasound and OCT showed outer retinal layer schisis with absence of foveal pit. In the right eye FA and OCT images were consistent with subfoveal occult neovascularization. Intravitreal anti-VEGF injections and grid photocoagulation were performed in the right eye, after the treatment both anatomical status and visual acuity were improved. Foveoschisis was present during entire follow-up. We conclude, that wet AMD coexisting with foveoschisis can be successfully treated with anti-VEGF intravitreal therapy.

Słowa kluczowe: rozwarstwienie plamki, poddołokowa neowaskularyzacja, optyczna koherentna tomografia, iniekcje inhibitorów anty-VEGF.

Keywords: foveoschisis, subfoveal neovascularization, optic coherent tomography, anti-VEGF drug iniection.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI