Wydanie 3/2009
str. 26

Błony nasiatkówkowe - etiopatogeneza, symptomatologia, diagnostyka

Epiretinal Membranes - Etiopathology, Symptoms, Diagnosis

Joanna Ciszewska, Piotr Wnorowski, Joanna Gołębiewska

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Dariusz Kęcik


Summary: Epiretinal membranes are fibrocellular proliferations on the surface of the retina. It is a quite common pathology concerning especially the population of elderly people. Usually asymptomatic, the disease may cause a serious impairment of visual function. In these cases surgical treatment is necessary. The aim of this paper is to present the current knowledge on the epidemiology, etiology, symptoms and diagnosis of ERM.

Słowa kluczowe: błona nasiatkówkowa, nabłonek barwnikowy siatkówki, tylne odłączenie ciała szklistego, diagramy M, klasyfikacja wg Gassa, OCT.

Keywords: epiretinal membrane, retinal pigment epithelium, posterior vitreous detachment, M-charts, Gass classification, vitreoschisis, optical coherent tomography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI