Wydanie 2/2009
str. 96

Ocena kliniczna topografu rogówkowego PCT 200

Clinical Evaluation of Corneal Topographer PCT 200

Wojciech Kołodziejczyk1, Ksawery Czubkowski1, Urszula Malinowska2, Jacek P. Szaflik1

1Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2Zakład Fizyki Biomedycznej Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Piotr Durka


Summary: The objective of the study was to clinically evaluate the new corneal topographer PCT 200 (Optopol Technologies, Poland). 60 patients (119 eyes) were examined. Repeatability of outcomes and parameters K1, K2 and R0 were compared to commonly used TMS-4 topographer (Tomey, Japan). Functionality and ergonomics of the new device were assessed.

Słowa kluczowe: keratometry, corneal topography, PCT 200, TMS-4.

Keywords: keratometry, corneal topography, PCT 200, TMS-4.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI