Wydanie 2/2008

Patomechanizm zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka - rola endotoksyn bakteryjnych i antygenu HLA-B27

Anterior Uveitis Pathomechanism - Bacterial Endotoxins and HLA-B27 Antigen Role

Marta Misiuk-Hojło, Marcin Zieliński

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik: prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło


Summary: Anterior uveitis is the most common intraocular inflammation and its? etiopathogenesis is still insufficiently understood. It is supposed that bacterial infections, especially Gram-negative, may take part in the acute anterior uveitis initiation in predisposed subjects. It was shown that TLR-4 and CD14 receptors are expressed on the iris and ciliary body cells in humans. Both molecules represent key receptors for bacterial endotoxins (lipopolysaccharides). This suggests possible endotoxin involvement in the acute anterior uveitis etiopathology. The paper presents an overview on the anterior uveitis etiology, the significance of HLA-B27 antigen and bacterial endotoxins as predisposing factor in acute anterior uveitis.

Keywords: anterior uveitis, HLA-B27 antigen, bacterial infection.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI