Wydanie 2/2003

Zmiany w aparacie ochronnym narządu wzroku zachodzące z wiekiem

Age-related changes in the protective apparatus of the visual system

Jan Zapała, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Mariusz Szuta

Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddział Kliniczny Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie Kierownik Katedry i Ordynator Oddziału: dr hab. med. Jan Zapała


Summary: The aim of this paper is to present age-related changes in the protective apparatus of the visual system. Methods of surgical treatment of age-related ptosis, ectropion, entropion and neoplasms of the visual system are reviewed.

Keywords: age-related ptosis, ectropion, entropion, neoplasms of the visual system.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI