Wydanie 2/2003

Wideokeratografia

Videokeratography

Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik


Summary: Authors presented possibilities of videokeratography in clinical practice.

Keywords: videokeratography, corneal topography, Placido disc.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI