Wydanie 2/2003

Badania ultrasonograficzne rogówki

Ultrasound examination of the cornea

Paweł Lewandowski, Anna Kruszyńska, Ewa Karwacka

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik


Summary: In this presentation we showed different methods of the ultrasound examination of the cornea: pachymetry, presentation B UBM (30-50 MHz) and scanning aqoustic microscopy (100-200 MHz).

Keywords: cornea, ultrasonography


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI