Wydanie 2/2003

Wybrane metody badania rogówki

The most common diagnostic procedures of the cornea

Dorota Kopacz, Kinga Szymańska, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik


Summary: Authors presented most popular corneal diagnostic procedures. Thanks to those tests more of corneal disorders can be explained in our every-day practice.

Keywords: corneal diagnosis, biomicroscopy, specular microscopy, confocal microscopy, CVK


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI