Wydanie 2/2003

Rogówkowe powikłania immunosupresji u pacjentów po przeszczepie szpiku - doświadczenia własne

Corneal complications in patients after bone marrow transplantation - our experience

Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin-Rujna, Wojciech Kołodziejczyk

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: In this paper we describe our experience with management of patients with corneal complication of immunosuppression after bone marrow transplantation. Complication essence, conventional treatment possibilities and indications and results after surgical treatment - corneal transplant were presented.

Keywords: BMT - bone marrow transplantation, immunosuppression, corneal transplantation, GVHD - graft-versus-host-disease


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI