Wydanie 2/2003

Przyżyciowa ocena struktury rogówki po zabiegach keratoplastyki drążącej, w mikroskopii konfokalnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wtórnego unerwienia przeszczepionej rogówki - doniesienie wstępne

In vivo confocal microscopy of corneal grafts after penetrating keratoplasty, with particular accent on graft reinnervation - initial report

Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Mariola Słomińska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: The structure of corneal grafts after penetrating keratoplasty was studied by use of confocal microscopy with a special emphasis on the aspect of graft reinnervation. We analyzed the presence of corneal nerves in various time following the surgery. The corneal graft sensitivity was measured by means of esthesiometry.

Keywords: cornea, penetrating keratoplasty, corneal innervation, penetrating keratoplasty, esthesiometry, corneal sensitivity, confocal microscopy


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI