Wydanie 2/2003

Pachymetria z zastosowaniem optycznej koherentnej tomografii (OCT)

Optical coherence tomography (OCT) as a method of pachymetry

Agnieszka Samsel, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Renata Niemczyk

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Tadeusz Kęcik


Summary: The aim of the article is to describe the method of corneal thickness measurement using optical coherence tomography. This method allows to obtain images of cornea with high resolution. Corneal thickness measurements can be performed with accuracy of 8 ?m. Principles, technique of examination and limitations of this pachymetric method are presented.

Keywords: corneal thickness - measures - optical coherence tomography


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI