Wydanie 2/2003

Zastosowanie interferometrii optycznej do badania promienia krzywizny rogówki

Partial coherence interferometry (PCI) for corneal curvature measurements

Edward Wylęgała, Aneta Ludyga, Wojciech Banyś, Dorota Tarnawska

Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach Ordynator: dr med. Edward Wylęgała


Summary: Corneal curvature is an important data in ophthalmic practice. The aim of our study was to compare standards measurements of corneal curvature as keratometry, autokeratorefractometry and videokeratography to partial coherence interferometry (PCI). The PCI seems to corespond to other methods of corneal measurements, although we did observe different results in video-keratography measurements of corneal cuvature.

Keywords: partial conherence interferometry, keratometry, autokertatorefraktometry, videokeratography


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI