Wydanie 2/2003

Porównanie pomiarów grubości rogówki wykonanych z użyciem szczelinowej skaningowej topografii optycznej (ORBSCAN II), metody ultradźwiękowej oraz mikroskopii konfokalnej - doniesienie wstępne

The comparison of corneal thickness measurement with slit-scanning optical topography (Orbscan II), ultrasound pachymetry and slit scanning confocal microscopy - pilot report

Ewa Langwińska-Wośko, Jacek P. Szaflik, Wojciech Kołodziejczyk, Sebastian Gajda

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: In the paper comparison of corneal thickness measurements obtained with slit-scanning optical topography (Orbscan II), ultrasound pachymetry and confocal microscopy is presented. Consistency of results, advantages and disadvantages of the methods were analyzed. Pilot report.

Keywords: ultrasound pachymetry, orbscan, slit scanning confocal microscopy, cornea


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI