Wydanie 2/2003

Operacyjne leczenie jaskry po przeszczepach rogówki - trzyletnie doświadczenia własne

Glaucoma surgery after keratoplasty - 3 years of own experiences

Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Danuta Zawadzka, Anna Zaleska-Żmijewska, Anna M. Ambroziak

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: Aim of the study was analysis of the glaucoma surgery after penetrating keratoplasty performed in the Clinical Ophthalmology Hospital in Warsaw (Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw) in 2000-2002. Indications and results of the performed procedures were evaluated.

Keywords: glaucoma surgery, secondary glaucoma, keratoplasty


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI