Wydanie 2/2003

Retrospektywna ocena przeszczepów rogówki wykonanych w Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w latach 2000-2002

Retrospective evaluation of the corneal transplantation procedures performed in the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw in years 2000-2002

Jerzy Szaflik, Anna Kamińska, Grażyna Minkiewicz, Małgorzata Sybilska, Anna Zaleska-Żmijewska, Edyta Zielińska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: Corneal transplantations performed in the Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw in years 2000-2002 were analysed. Patients were divided in 5 groups according to the preoperative diagnosis. Observation period ranged from 6 mouths to 3 years. Age, gender, kind of surgical procedure, visual aquity before and after surgery and postoperative complications were evaluated. The biggest number of transplantation procedures were performed due to corneal cones. The biggest number of patients waiting for corneal transplantation include patients with bullous kerathopathy. This condition however requires extremely good quality of the donor material.

Keywords: corneal transplantation, indications, surgical treatment, results


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI