Wydanie specjalne czerw 2018
str. 40 - 42

Organizacja pracy w ramach leczenia chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem według Programu Lekowego – dodatkowe narzędzia ułatwiające monitorowanie skuteczności terapii

Organization of Work with Patients Treated for Wet Age-related Macular Degeneration within Drug Administration Program – Additional Tools Facilitating Therapy Efficiency Monitoring

Karol Nienartowicz, Marzena Jankowska

Klinika Okulistyczna Vita-Med Sp. z o. o. w Głogowie
Kierownik ośrodka: Ewa Bobińska-Kachnowicz


Summary: Aim of this article is to present tools helpful in organization of work in treatment within drug administration program. Monitoring as well as contact with selected group of patients, is very important in continuous treatment. Using two different medications within one drug administration program require good organization and effective tools, used by service providers.

Słowa kluczowe: program lekowy, system VM-AMD, system SMPT, monitorowanie pacjentów objętych leczeniem, Eylea, Lucentis.

Keywords: drug administration program, VM-AMD system, SMPT system, monitoring of treated patients, Eylea, Lucentis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI