Wydanie 4/2018
str. 67 - 69

Wpływ miejscowo stosowanego latanoprostu na centralną grubość rogówki u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta

The Influence of Topically Applied Latanoprost on Central Corneal Thickness of Primary Open-angle Glaucoma Patients

Wiktor Stopyra

Szpital Okulistyczny MW-med w Krakowie


Summary: Purpose: Assessment of influence of topically used latanoprost eyedrops on central corneal thickness of primary open-angle glaucoma patients.
Material and Methods: In this observational study 37 patients (21 women and 16 men) with primary open-angle glaucoma started using topically latanoprost for 180 days period. Central corneal thickness measurement was performed in all patients at baseline and at 180th day of study.
Results: The average central corneal thickness was 548 ± 16 µm at baseline and 546 ±17 µm after six months of the treatment.
Conclusions:Studied latanoprost eyedrops lower mean central corneal thickness in the evaluated group of primary open-angle glaucoma patients.

Słowa kluczowe: latanoprost, centralna grubość rogówki, jaskra pierotna otwartego kąta (JPOK).

Keywords: latanoprost, central corneal thickness, primary open-angle glaucoma (POAG).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI