Wydanie 3/2016
str. 70 - 74

Objawy oczne w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – przegląd piśmiennictwa

Ophthalmologic Manifestations of Rheumatoid Arthritis – Literature Review

Anna Uliasz 1 , Kamila Nester-Ostrowska 1 , Karolina Przytuła 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1 , Anna M. Ambroziak 2,3

1 Klinika Okulistyki Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Kierownik: dr n. med. Aneta Lewicka-Chomont
2 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński
3 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie


Summary: The aim of this article is to present ocular complications of systemic autoimmune diseases, particularly rheumatoid arthritis.This chronic disease is the most common collagenosis and causes destructions of symmetrical, peripheral joints. Keratoconjunctivitis sicca (dry eye syndrome) is the most common eye involvement of the arthritis. Other manifestations may also affect episclera (episcleritis), sclera (scleritis) uvea (uveitis), choroid and retina (retinal vasculitis). All mentioned above may potentially lead to blindness. In many cases ocular symptoms and ophthalmic examination may result in early diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis. Treatment of the disease mainly involves immunosuppressant drugs and TNF-α antagonists.

Słowa kluczowe: Reumatoidalne zapalenie stawów, zespół suchego oka, zapalenie nadtwardówki, zapalenie twardówki, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie naczyń siatkówki, blokery-TNF.

Keywords: rheumatoid arthritis, dry eye syndrome, episcleritis, scleritis, uveitis, retinal vasculitis, TNF-Blocking Agents.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI