Wydanie 3/2016
str. 62 - 64

Wstępne wyniki pomiaru temperatury powierzchni twardówki podczas sklerektomii głębokiej nieperforującej

Preliminary Results of the Scleral Surface Temperature Measurement during Non-perforating Deep Sclerectomy

Henryk Polakowski 1 , Tadeusz Piątkowski 1 , Andrzej Zając 1 , Jan Kasprzak 2 , Dorota Kopacz 2 , Piotr Maciejewicz 2 , Daria Kęcik 2 , Dariusz Kęcik 2

1 Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Dyrektor: płk, dr inż. Krzysztof Kopczyński
2 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Lasers have been used in ophthalmology since the 1960 s. Initially, they were used to coagulate tissue and, with the progress of technology, in contactless surgery and diagnostics. One of the more frequently used lasers is a CO2 laser.
Material and methods: Two patients with primary open angle glaucoma underwent a non-perforating deep sclerectomy with IOPtima Ltd. CO2 laser use. Thermal imaging camera was used to assess the temperature distribution on the surface of the sclera.
Results: measurement of tissue surface showed a short-term increase in temperature to 100°C. Conclusions: during the procedure performed with a CO2 laser temperature rises to 100°C. The temperature returns to normal immediately after exposure – up to 1 sec.

Słowa kluczowe: sklerektomia głęboka nieperforująca, laser CO2, pomiary termograficzne.

Keywords: non-perforating deep sclerectomy, laser CO2, thermography.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI