Wydanie 3/2016
str. 33 - 35

Jaskra wtórna w przebiegu zapaleń błony naczyniowej

Secondary Glaucoma in the Course of Uveitis

Monika Sapuła, Dorota Kopacz, Joanna Brydak-Godowska, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Uveitic glaucoma is an eye condition secondary to the uveitis. The pathogenesis of it is complex and multifactorial. There are some mechanisms of raised intraocular pressure: morphological and functional changes of the trabeculum and the anterior chamber, steroid therapy, permanent damage to the trabecular meshwork. The management of glaucoma due to uveitis includes proper monitoring and appropriate treatment (both anti-inflammatory and hypotensive). In severe cases surgical treatment might be needed.

Słowa kluczowe: jaskra wtórna, zapalenie błony naczyniowej, leczenie zachowawcze, laseroterapia, leczenie chirurgiczne.

Keywords: secondary glaucoma, uveitis, medical treatment, laser treatment, surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI