Wydanie 3/2016
str. 25 - 27

Sklerektomia głęboka nieperforująca z użyciem lasera – nowe możliwości znanej metody

Laser-assisted Deep Non-penetrating Sclerectomy – New possibilities of the Well-known Procedure

Dorota Kopacz 1 , Piotr Maciejewicz 1 , Daria Kęcik 1 , Jan Kasprzak 1 , Andrzej Zając 2 , Dariusz Kęcik 1

1 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
2 Zakład Techniki Laserowej Wojskowej Akademii Technicznej
Kierownik: dr inż. Andrzej Bartnik


Summary: Deep sclerectomy is a non-penetrating filtrating procedure that is not generally accepted as the tissue dissection (> 90% of the scleral depth) is difficult and the success rates vary in previously reports. Non-penetrating filtrating procedure is known to have a higher safety profile compared with trabeculectomy but the risk of perforation during inner flap dissection is high. Laser-assisted sclerectomy surgery procedures offer a potential alternative to the most difficult parts of non-penetrating filtrating procedure, which are manual dissection of the deep sclera, the anterior sclerocorneal dissection and trabeculo-Descemet’s membrane creation.

Słowa kluczowe: sklerektomia głęboka, laser erbowy, laser ekscymerowy, laser CO2, laser femtosekundowy, zabiegi nieperforujące, jaskra.

Keywords: deep sclerectomy, Erbium: YAG laser, Excimer laser, CO2 laser, femtosecond laser, non-penetrating surgery, glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI