Wydanie 3/2016
str. 14 - 19

Nowości w technikach chirurgicznych kanaloplastyki

Update on Surgical Techniques in Canaloplasty

Anna Byszewska, Jacek Rudowicz, Katarzyna Lewczuk, Marek Rękas

Klinika Okulistyki CSK MON
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Kierownik: płk, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas


Summary: n this paper, a surgical technique of glaucoma procedure – canaloplasty, is described. Along with its classic form, all modifications which can be found in literature are presented, which are: canaloplasty with Glaucolight (DORC The Netherlands), deep sclerectomy with canaloplasty, minicanaloplasty, canaloplasty with suprachoroidal drainage, canaloplasty ab interno. Indications and contraindications were listed, as well as the newest methods of visualisation of aqueous humour outflow pathways, which are important when canaloplasty is taken into consideration.

Słowa kluczowe: jaskra otwartego kąta, leczenie chirurgiczne jaskry, kanaloplastyka, kanaloplastyka „ab interno”, A B i C.

Keywords: open angle glaucoma, glaucoma surgery, canaloplasty, canaloplasty ab interno, A B i C.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI