Wydanie 1/2016
str. 41 - 45

Liczba i rodzaj leków przeciwjaskrowych stosowanych w terapii najczęściej występujących typów jaskry a ich działania uboczne

Quantity and Type of Anti-glaucoma Medicines Used in the Most Popular Types of Glaucoma and Their Side Effects

Irmina Jastrzębska1, Wojciech Janusz1, Martyna Nowak2, Katarzyna Dylińska1, Ewa Mrukwa-Kominek2,3

1 Studenckie Koło Naukowe Kliniki Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Opiekun naukowy Koła: dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek
2 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
3 Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: Purpose: To analyze the quantity and type of anti-glaucoma drugs used by patients.
Material: 63 patients (16 males, 47 females between the age of 27–91 years, mean 65) treated in the ophthalmological dispensary “Optimed” in Katowice and in the general and anti-glaucoma ophthalmological dispensary of the Ophthalmology and Oncology Center of the Silesian Medical University. Patients enrolled in the study suffered from: primary open-angle glaucoma, ophthalmic hypertension, primary angle-closure glaucoma and pseudo-exfoliative glaucoma. Patients suffering from any other types of secondary glaucoma or after any ophthalmological surgery were excluded.
Methods: We considered quantity, type and time of anti-glaucoma drugs used.
Results: 35 patients (65%) used 1 anti-glaucoma substance, 21 patients (33%) used 2 anti-glaucoma substances, 7 patients (11%) used 3 or more anti-glaucoma substances. 6 patients (9.5%) used preservatives-free drugs. The average time of use was 8 years.
Conclusion:35% of patients used 2 or more anti-glaucoma drugs. Preservatives-free drugs were used by less than 10% only. The toxicity and long duration of glaucoma therapy causes damage to the ocular surface.

Słowa kluczowe: jaskra, leki przeciwjaskrowe, konserwanty, działania niepożądane.

Keywords: glaucoma, anti-glaucoma medications, preservatives, side-effects.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI