Wydanie 1/2016
str. 30 - 32

Wpływ terapii obturacyjnego bezdechu sennego na występowanie jaskry i jej leczenie

Influence of Obstructive Sleep Apnea on Prevalence and Treatment of Glaucoma

Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Obstructive sleep apnea has been proved to be a a risk factor for glaucoma. This paper describes the systemic and ocular complications of obstructive sleep apnea. It explains also the effects of use of continous positive airways pressure devices on glaucoma.

Słowa kluczowe: obturacyjny bezdech senny, jaskra, ciśnienie wewnątrzgałkowe, oczne ciśnienie perfuzji, ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP).

Keywords: obstructive sleep apnea, glaucoma, intraocular pressure, ocular perfusion pressure, continuous positive airway pressure (CPAP).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI