Wydanie 1/2016
str. 25 - 26

Czy możemy hamować progresję jaskry, lecząc nadciśnienie tętnicze lekami blokującymi układ renina–angiotensyna?

Can We Slow Glaucoma Progression Using Anti-hypertensive Drugs Blocking the Renin–angiotensin System?

Agnieszka Płonecka-Rodzoch, Dariusz Kęcik

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Glaucoma is second leading cause of blindness worldwide. Nowadays more and more attention is paid to find effective treatment except lowering intraocular pressure. This article explain a potential role of blocking the renin angiotensin system in glaucoma treatment. The renin angiotensin system is an enzymatic cascade, that creates different peptides with different biological actions. Blockers of the renin angiotensin system are well known as antihypertensive drugs. The renin angiotensin system has been detected in human eye. This paper describe the role of renin angiotensin system in pathogenesis of glaucoma and benefits that may results from blocking it. Furthermore, this article remain the impact of lowering ocular perfusion pressure on the progression of glaucoma.

Słowa kluczowe: jaskra, układ renina–angiotensyna, ciśnienie wewnątrzgałkowe, oczne ciśnienie perfuzji, nadciśnienie tętnicze.

Keywords: glaucoma, renin angiotensin system, intraocular pressure, ocular perfusion pressure, hypertension.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI