Wydanie 4/2015
str. 81

Zastosowanie preparatów anty-VEGF w terapii plamkowej neowaskularyzacji naczyniówkowej wikłającej choroidopatię pełzającą

Anti-VEGF Therapy in the Treatment Macular Choroidal Neovascularization Secondary to Serpiginous Choroiditis

Małgorzata Figurska, Patrycja Laszewicz, Joanna Wierzbowska, Marek Rękas

Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Rękas


Summary: Serpiginous choroiditis is a rare, idiopathic, inflammatory disease affecting the outer retina, retinal pigment epithelium, choriocapillaris and large choroidal vessels. It is a chronic and recurrent condition, which eventually may lead to significant visual acuity reduction. Active lesions most commonly are located in the peripapillary region or macula and spread in a snake-like or map-like pattern peripherally. In this paper we present a report of a patient suffering from serpiginous choroiditis complicated by choroidal neovascularization and the results of anti-VEGF (aflibercept) therapy in treatment – resolving of subretinal fluid after three injections.

Słowa kluczowe: choroidopatia pełzająca, neowaskularyzacja naczyniówkowa, terapia anty-VEGF, immunosupresja.

Keywords: serpiginous choroiditis, choroidal neovascularization, anti-VEGF therapy, immunosuppression.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI