Wydanie 4/2015
str. 78

Okryplazmina – nowoczesna terapia zaburzeń powierzchni szklistkowo-plamkowej

Ocriplasmin – Modern Therapy of Vitreomacular Surface Disorders

Justyna Sierocka-Stępień1, Aneta Michalik-Jakubek1, Katarzyna Witek1, Katarzyna Michalska-Małecka1,2

1 Klinika Okulistyki, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek


Summary: Disorders of the surface embracing connections between vitreous body and macula lead to the development of detachment in the posterior pole of the eye. Disorders caused by these processes are mainly connected with macula as well as peri-macular area and contribute to the development of full-thickness macular hole or partial-thickness hole. Up to now the standard treatment for such pathological changes was surgical posterior vitrectomy. In some cases an alternative to vitrectomy may be pharmacological vitreolysis in a form of ocriplasmin intravitreal injection. Majority of patients who undergone pharmacological vitreolysis revealed positive and favorable treatment response.

Słowa kluczowe: ciało szkliste, plamka, trakcja szklistkowo-plamkowa, okryplazmina, iniekcja doszklistkowa.

Keywords: vitreous body, macula, vitreomacular traction, ocriplasmin, intravitreal injection.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI