Wydanie 4/2015
str. 9

Genetyczne podłoże jaskry – obecny stan wiedzy

Current Knowledge on Glaucoma Genetic Background

Andrzej Olechowski, Wojciech Hautz, Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Alina Szajkowska

Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Kierownik: dr n. med. Wojciech Hautz


Summary: Glaucoma is an entity of a heterogenic and complex background. Many mutated genes leading to disease development were discovered, but the majority is still to be found. New methods of genotyping, like GWAS genome wide association study let one hope for faster and more precise detection of glaucoma genetic background that in turn will probably contribute to development of new forms of prophylaxis an treatment of an entity.

Słowa kluczowe: genetyka jaskry, patogeneza jaskry, jaskra pierwotna otwartego kąta, jaskra wtórna.

Keywords: glaucoma genetics, glaucoma pathogenesis, primary open angle glaucoma, seconadary glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI