Wydanie 2/2005

Porównanie wyników pomiarów głębokości komory przedniej uzyskanych w badaniu USG i aparatem Pentacam

Comparison of Anterior Chamber Depth Measurements Values with Ultrasound and Pentacam

Piotr Maciejewicz, Dorota Kopacz, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz Kęcik


Summary: The aim of the study was to compare optic and ultrasound measurments (both immersion and contact technique) of the anterior chamber depth. The study was performed on 30 healthy eyes. Measurements were taken 5 times with each system and the mean values were compared. The results have shown that optical and immersion US values are simmilar each other, but contact US values are lower.

Keywords: anterior chamber depth, immersion biometry, effective lens position, Pentacam.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI