Wydanie 2/2005

Kwalifikacja i monitorowanie leczenia neowaskularyzacji podsiatkówkowej

Qualification and Monitoring of Subretinal Neovascularisation Treatment

Sława Kwiecień, Anna I. Borucka, Magdalena Ulińska, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik


Summary: Methods of diagnosis, qualification for treatment and monitoring of applied therapy?s results patients with age-related macular degeneration and other causes of subretinal (choroidal) neovascularisation are presented. Fluorescein angiography with digital image analysis and archivising pictures system is a base of qualification for treatment of subretinal neovascularisation. In this article we present some examples of different types of choroidal neovascularisation, leakage regression after treatment, fluorescein stasis in scar or progression of lesions patients after photodynamic therapy.

Keywords: subretinal (choroidal) neovascularisation, fluorescein angiography, classic CNV, occult CNV, photodynamic therapy, leakage, stasis, scar, age-related macular degeneration, high myopia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI