Wydanie 4/2013
str. 40

Związek polimorfizmu -181 A/G genu MMP-7 z występowaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej

Association of the -181 A/G MMP-7 Gene Polymorphism with the Occurrence of Primary Open-angle Glaucoma in a Polish Population

Patrycja Banaś-Leżańska1, Jacek P. Szaflik2, Jerzy Szaflik2, Mira Gacek2, Karolina Przybyłowska-Sygut1, Ireneusz Majsterek1

1 Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Ireneusz Majsterek
2Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Matrix metalloproteinase-7 (MMP-7) may play an important role in the development of primary open angle glaucoma. An A to G transition (-181A/G) in the promoter region of MMP-7 is functional in vitro by altering the transcriptional activity of the gene. The aim of this study was to investigate the association between the -181A/G of the MMP-7 polymorphism and the risk of developing primary open-angle glaucoma in Polish population.
Methods: DNA was extracted from peripheral blood leucocytes collected from 302 patients with primary open-angle glaucoma and 312 controls of Polish population. MMP-7 genotypes were analyzed by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method.
Results: A statistically significant difference in distribution of genotypes has been found between the investigated group and the control group, and the OR analysis confirmed a relationship between the A/G genotype [0.64 (0.43–0.96); p=0.037] and G allel [0.67 (0.47–0.96); p=0.034] and decreased risk of primary open-angle glaucoma.
Conclusion:: Our data suggest that the MMP-7 polymorphism might be of value for further study as potential risk factors for developing primary open-angle glaucoma.

Słowa kluczowe: metaloproteinaza macierzowa 7, polimorfizm genów, jaskra pierwotna otwartego kąta.

Keywords: metalloproteinase 7, gene polymorphism, primary open-angle glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI