Wydanie 2/2012
str. 60

Procesy pro- i antyoksydacyjne w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem jaskry

Pro- and Antioxidant Processes in Medicine with Particular Emphasis on Glaucoma

Katarzyna Malinowska1, Jacek P. Szaflik2, Ireneusz Majsterek1, Jerzy Szaflik2

1 Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. biol. Ireneusz Majsterek, prof. nadzw. UM w Łodzi
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Production of reactive oxygen species (ROS) is an integral part of aerobic metabolism of cells. Imbalance between ROS generation and antioxidant systems performance leads to oxidative stress, resulting in the occurence of many diseases including diabetes and glaucoma. One of the lines of defense are the antioxidant enzymes: catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase and superoxide dismutase (CuZn-SOD), which works by preventing the formation of oxygen free radicals and their participation in reactions of biological compounds the active.

Słowa kluczowe: enzymy antyoksydacyjne, jaskra, stres oksydacyjny.

Keywords: antioxidant enzymes, glaucoma, oxidative stress.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI