Wydanie 2/2012
str. 49

Powikłania ze strony narządu wzroku po radykalnej radioterapii regionu głowy i szyi

Ocular Organ Complications following Radical Head and Neck Radiotherapy

Ewa Ziółkowska, Aleksandra Meller, Maria Kubiak, Małgorzata Zarzycka

Oddział Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Ordynator: dr n. med. Ewa Ziółkowska


Summary: Radiotherapy plays a key role in the treatment of the head and neck organs cancer. The enormous progress, which has been made in recent years, has led to the possibility of using high and homogeneous dose of medicine in the treated area at the same time preserving the neighboring critical organs. Using the latest treatmen planning techniques made it possible to significantly reduce radiation damage of the healthy tissues. This paper presents the current methods of treatment planning and the complications of the ocular organ that may occur following radiation therapy.

Słowa kluczowe: radioterapia, nowotwory narządów głowy i szyi, planowanie, powikłania popromienne, ochrona tkanek zdrowych, dawki tolerancji.

Keywords: radiotherapy, head and neck cancer, planning, adverse effects, radiation protection, tolerance dose.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI