Wydanie 1/2002

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2002 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 28 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Historia korekcji wad refrakcji - soczewki kontaktowe
Edyta Maria Wojtyczka

Korekcja starczowzroczności
Ross Grant

Badanie refrakcji u osób z astygmatyzmem
Helmer Schweizer

Podstawowe zasady badania refrakcji metodą subiektywną
Marek Habela

stygmatyzm - problemy korekcji wady soczewkami kontaktowym
Marek Habela

Kliniczne spojrzenie na przedłużone noszenie soczewek hydrożelowo-silikonowych (artykuł sponsorowany CIBA Vision)


Przedłużone noszenie - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (artykuł sponsorowany CIBA Vision)


Podsumowanie badań - dezynfekcja, czyszczenie i komfort (artykuł sponsorowany ALCON)


Podsumowanie badań - duża zdolność dezynfekcji (artykuł sponsorowany ALCON)


Wpływ pozycji głowy na geometrię powierzchni rogówki
Magdalena Asejczyk, Henryk Kasprzak, Małgorzata Vecerowa

Czucie rogówki w zezie w wieku rozwojowym
Mirosława Grałek, Anna Niwald

Występowanie wad refrakcji u dzieci szkolnych leczonych w poradni okulistycznej
Elżbieta Zygma-Jastrzębska, Mirosława Grałek

Anatomiczne i czynnościowe uwarunkowania rozwoju widzenia obuocznego
Mirosława Grałek

Zastosowanie terapeutyczne soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych po zabiegach refrakcyjnych
Jacek P. Szaflik, Anna M. Ambroziak, Jerzy Szaflik, Beata Karwacka

Zastosowanie terapeutyczne soczewek fluorosilikonowo-hydrożelowych na podstawie wybranych przypadków klinicznych
Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko, Beata Karwacka

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI