Wydanie 2/2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 24 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Ocena zmian patologicznych przedniego nabłonka rogówki oraz osadów na powierzchni soczewki kontaktowej u osób noszących soczewki kontaktowe - przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego
Stefania Szymankiewicz

Ocena wieloletniego stosowania soczewek kontaktowych miękkich użytkowanych w trybie dziennego noszenia
Mirosława Grałek, Bazyli Bogorodzki

Ocena funkcji narządu wzroku u dzieci noszących twarde gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe
Ewa Oleszczyńska-Prost

Perforujący wrzód rogówki u pacjenta noszącego miękkie soczewki kontaktowe
Elżbieta Pieńkowska-Machoy, Marzena Formicka, Monika Modrzejewska

Nowotwórstwo naczyniowe u osób noszących miękkie soczewki kontaktowe klasyczne oraz systematycznej wymiany
Mariusz Koziak

Soczewki kontaktowe z asferyczną przednią powierzchnią w aspekcie korekcji wczesnej presbiopii
Piotr Szymanek, Mariusz Koziak

Zastosowanie soczewek kontaktowych w przypadkach słabowzroczności
Piotr Jaworski

Aplikacja soczewek Focus Night & Day - doświadczenia własne
Waldemar Grunwald

Soczewka terapeutyczna PROTEK - zastosowanie i wyniki na podstawie wybranych przypadków klinicznych
Jerzy Szaflik, Anna-Maria Ambroziak, Justyna Izdebska, Piotr Tesla

Soczewka do przedłużonego noszenia Focus Night & Day - ocena wstępna
Jerzy Szaflik, Anna-Maria Ambroziak, Anna Zaleska, Jacek P. Szaflik

Ocena stabilizacji miękkiej torycznej soczewki kontaktowej miesięcznej wymiany - Frequency Xcel
Piotr Szymanek, Mariusz Koziak

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI