Wydanie 2/2004

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 38 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Corneal Topography: Do We Need It?
Sami El Hage, OD, PhD, DSc

Modern Orthokeratology
Sami El Hage, OD, PhD, DSc

Zastosowanie ortosoczewek w korekcji krótkowzroczności ? ocena wyników własnych
Oxana Borissova, Ewa Pelczar

Wpływ zaburzeń filmu łzowego na topografię rogówki ze szczególnym uwzględnieniem systemu Orbscan II
Sebastian Gajda, Ewa Langwińska-Wośko, Anna M. Ambroziak

Promień krzywizny rogówki u osób z krótkowzrocznością
Emilia Dębińska

Soczewki kontaktowe a ryzyko infekcji grzybiczej
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek, Wojciech Hautz

Problemy z korekcją bezsoczewkowości po operacji zaćmy u dzieci
Wojciech Hautz, Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska

Optyczne i terapeutyczne zastosowanie soczewek kontaktowych po przeszczepie rogówki
Ewa Wróblewska-Czajka1, Edward Wylęgała1,2, Jarosław Piłat1, Bogusława Kaczor2

Sprawozdanie z Jubileuszowego Spotkania Sekcji Kontaktologicznej PTO
Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko

Sprawozdanie z XXVIII Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Kontaktologicznego
Anna M. Ambroziak

Sprawozdanie z 34. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego ? ECLSO Budapeszt, Węgry
Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin-Rujna, Jacek P. Szaflik

Wpływ zawartości hydroksypropylometylcelulozy (HPMC) na właściwości nawilżające płynu wielofunkcyjnego Complete Comfort Plus
Anna M. Ambroziak, Marzena Gabrysiak-Wąsowska, Magdalena Korwin-Rujna

Różnice dotyczące komfortu stosowania płynów wielofunkcyjnych (art. spons. Alcon)


Schyłek Dk?
(art. spons. Johnson&Johnson)

Artykuł sponsorowany CIBA Vision


Skuteczność Complete RapidCare urządzenia czyszczącego do miękkich soczewek kontaktowych w usuwaniu Acanthamoeba, bakterii i grzybów (art. spons. AMO)


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI