Wydanie 1/2004


Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik


Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 38 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie.
Konto Wydawcy:
BPH PBK S.A. Oddzial w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Presbyopic correction with Contact Lenses - Fitting FOCUS DAILIES Progressives
Helmer Schweizer

Wykorzystanie cylindra skrzyżowanego do doboru dodatku do bliży
Tomasz Tokarzewski

Zaburzenia filmu łzowego a soczewki kontaktowe
Anna M. Ambroziak, Ewa Langwińska-Wośko, Sebastian Gajda, Ewa Struzik

Zespół suchego oka u dzieci i młodzieży
Ewa Lipiec1, Mirosława Grałek2, Anna Niwald1

Stosowanie soczewek kontaktowych u dzieci - stan obecny
Mirosława Grałek, Krystyna Kanigowska

Powikłania stosowania miękkich soczewek kontaktowych noszonych w trybie dziennym u dzieci i u dorosłych
Anna Niwald1, Mirosława Grałek2

Soczewki kontaktowe miękkie ? kto, kiedy, dlaczego ? doświadczenia własne
Witold Korzekwa, Małgorzata Korzekwa, Anna Korzekwa

Nowe kierunki w korekcji wzroku silikonowo-hydrożelowymi soczewkami kontaktowymi
Maria Rydz

Testowanie płynów dezynfekujących soczewki kontaktowe w warunkach ekstremalnych
Artykuł sponsorowany (Alcon)

Badania użytkowe soczewek Focus Dailies Toric i Focus Night & Day w Polsce
Artykuł sponsorowany (CIBA Vision)

Sprawozdanie z 10. Międzynarodowych Targów Optyki i Optometrii OPTA 2004
Adam Hapunik, Wojciech Kołodziejczyk

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI