Kwartalniki medyczne OKULISTYKA oraz KONTAKTOLOGIA i OPTYKA OKULISTYCZNA

OPIS PROCEDURY RECENZJI

Podstawą schematu procedury recenzowania są zalecenia MNiSW opisane w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" (Warszawa 2011). Autorzy przekazując artykuł do redakcji, tym samym wyrażają zgodę na wszczęcie procesu recenzji. Artykuły napływające do redakcji najpierw są oceniane przez zespół redakcyjny. Jeśli są opracowane zgodnie z regulaminem, redakcja wysyła je do niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której są afiliowani autorzy, i spoza zespołu redakcyjnego czasopisma. W niektórych przypadkach, kiedy grono ekspertów z niektórych dziedzin jest wąskie, dopuszcza się powierzenie wykonania recenzji specjalistom z zespołu redakcyjnego. Każdy artykuł jest oznaczany jedynie numerem - recenzenci i autorzy są dla siebie anonimowi, a procedura poufna (według zasady "double blind reviev"). Recenzja musi kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem, czy artykuł został dopuszczony do druku, czy został odrzucony. Po pozytywnej opinii recenzentów prace zostają zaakceptowane do druku. Recenzje są sporządzane nieodpłatnie.LISTA RECENZENTÓW (nazwiska w kolejności alfabetycznej)

 • dr n. med. Anna M. Ambroziak
 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
 • prof. dr hab. n. med. Anna Broniarczyk-Loba
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski
 • prof. dr hab. n. med. Damian Czepita
 • dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
 • prof. dr hab. n. med. Roman Goś
 • dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
 • prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
 • dr hab. n. med. Jakub Kałużny
 • prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
 • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik
 • dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
 • prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak
 • dr hab. n. med. Monika Modrzejewska
 • dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
 • dr hab. n. med. Anna Niwald
 • prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz
 • dr n. med. Ewa Pieczara
 • dr hab. n. med. Lidia Puchalska-Niedbał
 • dr n. med. Jacek Robaszkiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
 • dr n. med. Magdalena Ulińska
 • dr hab. n. med. Joanna Wierzbowska
 • dr n. med. Bogumiła Wójcik-Niklewska
 • dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI