Wydanie 2/2002

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2002 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 28 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Brien Anthony Holden


Soczewki do ciągłego noszenia - przyszłość korekcji wad wzroku Sprawozdanie z wizyty profesora Briena Holdena w Polsce
Brien Holden

Materiał ilustrujący pobyt profesora Briena Holdena w Polsce


Wpływ krzywizny bazowej soczewki na subiektywną ocenę komfortu noszenia i dopasowania w przypadku soczewek silikonowo-hydrożelowych do ciągłego noszenia
(artykuł sponsorowany - CIBA Vision)

Soczewki hydrożelowo-silikonowe - doświadczenia brytyjskie
(artykuł sponsorowany - CIBA Vision)

Oszacowanie zmiennej lepkości kropel do soczewek kontaktowych i przedstawienie ich charakteru jako cieczy nienewtonowskiej
(artykuł sponsorowany - CIBA Vision)

Sprawozdanie z XXVI Konferencji Brytyjskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego - (British Contact Lens Association, BCLA)
Anna M. Ambroziak

Sprawozdanie z XXXII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kontaktologicznego - European Contact Lens Society of Ophthalmology (ECLSO)
Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin-Rujna

Zaniedbania pielęgnacyjne jako główna przyczyna powikłań po stosowaniu miękkich soczewek kontaktowych - opis przypadków
Ewa Langwińska-Wośko, Agata Bełżecka-Majszyk, Magdalena Korwin-Rujna

Płyn wielofunkcyjny do pielęgnacji soczewek kontaktowych Opti-FreeR ExpressR - opis działania
(artykuł sponsorowany - ALCON)

Techniki obserwacji w lampie szczelinowej w praktyce kontaktologicznej
Anna M. Ambroziak

Współczynnik transmisji dla tlenu a sztywne gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe
Mariusz Koziak

Czynniki powodujące astenopię i próby jej leczenia
Teresa Baranowska-George, Małgorzata Kaska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI