Wydanie 4/2012

Rada Naukowa/ Scientific Board:
Professor Ašoklis Rimvydas, MD, PhD, Lithuania
Professor Czajkowski Janusz, MD, PhD, Poland
Professor Kałużny Józef, MD, PhD, Poland
Professor Kanski Jacek J., MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
Professor Kęcik Tadeusz, MD, PhD, Poland
Professor Milewski Stanislaw A., MD, MA, FACS, USA
Professor Palacz Olgierd, MD, PhD, Poland
Professor Stankiewicz Andrzej, MD, PhD, Poland
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD, Poland

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
Ambroziak Anna M., MD
Langwińska Ewa, MD
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD


Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa


Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Astygmatyzm – definicja, podział, epidemiologia (str. 7)
Wojciech Kołodziejczyk1, Anna M. Ambroziak1,2, Tomasz Karczewski1, Ewa Langwińska-Wośko1, Piotr Skopiński1

Weryfikacja osi korekcji cylindrycznej z wykorzystaniem tarczy Greena (str. 12)
Andrzej Piotrowski

Korekcja astygmatyzmu za pomocą soczewek kontaktowych (str. 16)
Małgorzata Czaja-Dróżdż1, Anna M. Ambroziak1,2, Magdalena Korwin1, Tomasz Tokarzewski3

Nacięcia relaksacyjne rogówki – metoda korekcji astygmatyzmu (str. 24)
Renata Sołdacka1, Wojciech Kołodziejczyk1, Anna M. Ambroziak1,2, Ewa Langwińska-Wośko1

Rąbkowe nacięcia relaksacyjne i toryczne soczewki wewnątrzgałkowe jako metody korekcji astygmatyzmu u pacjentów operowanych z powodu zaćmy (str. 29)
Bartłomiej J. Kałużny, Ilona Piotrowiak

Korekcja astygmatyzmu jedno- i wieloogniskowymi wewnątrzgałkowymi implantami torycznymi (str. 33)
Wojciech Kołodziejczyk1, Tomasz Karczewski1, Anna M. Ambroziak1,2, Jerzy Szaflik1

Sprawozdanie z 42. kongresu ECLSO – European Contact Lens Society of Ophthamologists (str. 39)
Magdalena Korwin1, Anna M. Ambroziak1,2

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI