Wydanie 2/2001


Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Robert Stachowicz

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2001 roku:

półroczny cykl wydawniczy
nr 1, 2 - 28 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Badania epidemiologiczne ostrości wzroku u młodzieży liceów ogólnokształcących dużych aglomeracji miejskich
Bartłomiej Kałużny, Jakub J. Kałużny

Czucie rogówki w wieku rozwojowym
Mirosława Grałek, Anna Niwald, Anna Taczalska

Zastosowanie miękkich soczewek korekcyjnych u dzieci i młodzieży
Mirosława Grałek, Anna Niwald, Bazyli Bogorodzki

Porównawcza ocena stabilności filmu łzowego u osób noszących miękkie soczewki kontaktowe miesięcznej wymiany
Mariusz Koziak

Ocena filmu łzowego w praktyce kontaktologicznej za pomocą aparatu Tearscope - plus firmy Keeler
Ewa Langwińska-Wośko, Anna Maria Ambroziak

Keratoconus - diagnostyka i korekcja
Piotr Jaworski

Wpływ geometrii przedniej powierzchni soczewek kontaktowych miesięcznej wymiany na ocenę wrażliwości na kontrast
Piotr Szymanek, Mariusz Koziak

Badania kliniczne soczewki do przedłużonego noszenia Focus Night & Day - ocena roczna
Jerzy Szaflik, Anna Maria Ambroziak, Anna Zaleska, Jacek P. Szaflik

Aplikacja soczewek Focus Night & Day - kolejny rok doświadczeń
Waldemar Grunwald

Zastosowanie soczewek twardych torycznych i bitorycznych - doświadczenia własne
Piotr Jaworski

Ocena geometrii miękkich torycznych soczewek kontaktowych w aspekcie współczynnika transmisji dla tlenu Dk/t
Mariusz Koziak

Pomiar centralnej i paracentralnej krzywizny rogówki oka w aspekcie dopasowania miękkich torycznych soczewek kontaktowych miesięcznej wymiany Frequency Xcel Toric
Piotr Szymanek, Mariusz Koziak

Zaburzenia metaboliczne rogówki przy stosowaniu soczewek kontaktowych
Stefania Szymankiewicz

Powikłania po stosowaniu soczewek kontaktowych - opis przypadków owrzodzeń rogówki
Ewa Langwińska-Wośko, Agata Bełżecka-Majszyk, Adam Hapunik

Zastosowanie nagałkowej soczewki terapeutycznej Protek w zmianach pozapalnych i pourazowych rogówki u dzieci
Stanisław Krzywicki, Grażyna Kołsut

Populacja bakterii na soczewkach z hydrożelu silikonowego do przedłużonego noszenia do 30 dni i nocy
(Artykuł sponsorowany) Ciba Vision

Ulga w alergii dzięki soczewkom jednodniowym
(Artykuł sponsorowany) Ciba Vision

Od Redakcji, SUCHE OKO


Rozpoznawanie zespołu suchego oka
Stefan M. Pojda

Zespół Sjögrena
Jarosława Krajka-Lauer, Piotr Lass, Mirosława Koseda, Zenobia Czuszyńska, Jacek Kozłowski, Alicja Cackowska-Lass

Zespół suchego oka w wybranych stanach endokrynologicznych
Mariusz Nowak, Bogdan Marek

Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na objawy zespołu suchego oka
Tadeusz Kęcik, Magdalena Pauk, Lidia Portacha, Bogdana Niesłuchowska-Frydrych, Longin Marianowski

Przeszczepy rogówki u pacjentów z zaburzeniem wydzielania łez
Edward Wylęgała

Zastosowanie żelu Vidisic w diagnostyce okulistycznej
Jarosława Krajka-Lauer, Ewa Zdybel, Anna Korzon-Burakowska, Zenobia Czuszyńska

Suche oko u dzieci
Elżbieta Samochowiec-Donocik

Znaczenie badania usg ślinianek w diagnostyce zespołu suchego oka
Iwona Świtka-Więcławska, Lidia Portacha, Tadeusz Kęcik, Hanna Markiewicz, Joanna Ciszewska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI