Wydanie 3/2012

Rada Naukowa/ Scientific Board:
Professor Ašoklis Rimvydas, MD, PhD, Lithuania
Professor Czajkowski Janusz, MD, PhD, Poland
Professor Kałużny Józef, MD, PhD, Poland
Professor Kanski Jacek J., MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
Professor Kęcik Tadeusz, MD, PhD, Poland
Professor Milewski Stanislaw A., MD, MA, FACS, USA
Professor Palacz Olgierd, MD, PhD, Poland
Professor Stankiewicz Andrzej, MD, PhD, Poland
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD, Poland

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
Ambroziak Anna M., MD
Langwińska Ewa, MD
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD


Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa


Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Techniki stosowane w diagnostyce stożka rogówki (str. 5)
Bartłomiej J. Kałużny, Ilona Piotrowiak

Częstotliwość występowania astygmatyzmu u osób z wadą refrakcji zamieszkujących powiat kartuski (str. 10)
Szymon Zielonka1, Juliusz Zielonka2, Henryk Sworczuksup3

Ostry stożek rogówki w obrazie optycznej koherentnej tomografii odcinka przedniego – opis przypadku (str. 15)
Ewa Pieczara1, Maria Formińska-Kapuścik1,2, Piotr Gościniewicz3, Tomasz Wilczyński3

Wysoka krótkowzroczność – czy to tylko wada refrakcji? (str. 18)
Jakub J. Kałużny

Sprawozdanie z XXXVI Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Kontaktologicznego (British Contact Lens Association, BCLA) (str. 23)
Anna M. Ambroziak1, Sylwia Kropacz2, Weronika Leszczyńska3, Sylwia Chrobot4, Tomasz Tokarzewski5, Wojciech Nowak6

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI