Wydanie 1/2012

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa


Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Topografia i tomografia rogówki (str. 5)
Bartłomiej J. Kałużny, Beata Sołdańska

Krótkowzroczność – podstawy epidemiologii i patogenezy, zasady postępowania i leczenia, pułapki codziennej praktyki (str. 10)
Anna M. Ambroziak, Alicja Krawczyk, Jerzy Szaflik

Zespół hipoplazji podnabłonkowej (SEH) w stożku rogówki – sposoby postępowania (str. 19)
Piotr Jaworski, Karolina Żaczek-Zakrzewska, Dorota Wyględowska-Promieńska

Cross-linking w terapii stożka rogówki – nowe możliwości terapeutyczne (str. 23)
Piotr Szymanek1, Monika Udziela1,2, Katarzyna Szymanek2

Zastosowanie soczewek kontaktowych u dzieci (str. 28)
Ewa Oleszczyńska-Prost

Wyzwania w aplikacji soczewek kontaktowych nastolatkom (str. 33)
Christina N. Grupcheva

Jak osiągnąć sukces w korekcji astygmatyzmu za pomocą miękkich torycznych soczewek kontaktowych (str. 34)
Wojciech Nowak

Badanie NSIGHT: dogłębne zrozumienie potrzeb i preferencji pacjenta (str. 35)
Imran A. Khan

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI