Wydanie 4/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa


Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Historia prezbiopii – cz. I (str. 5)
Monika Gałecka1, Anna M. Ambroziak1, Piotr Skopiński1,2, Ewa Langwińska-Wośko1,Anna Bielecka1

Historia prezbiopii – cz. II (str. 10)
Anna Bielecka1, Ewa Langwińska-Wośko1, Piotr Skopiński1,2, Anna M. Ambroziak1, Monika Gałecka1

Zmiany powierzchni oka związane z wiekiem a korekcja starczowzroczności. Dysfunkcja gruczołów Meiboma – epidemiologia, etiopatogeneza, czynniki ryzyka, postępowanie, podstawy leczenia (str. 13)
Anna M. Ambroziak, Małgorzata Woronkowicz, Marta Kita-Mosek, Ewa Langwińska-Wośko

Laserowa korekcja prezbiopii (str. 20)
Justyna Izdebska1, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz1, Małgorzata Czaja-Dróżdż1, Iwona Grabska-Liberek2

Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – współczesne kierunki rozwoju (str. 26)
Tomasz Gałecki, Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik, Ewa Langwińska-Wośko

Sprawozdanie z VIII Sympozjum Sekcji Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (str. 34)
Anna M. Ambroziak, Agnieszka J. Nasiłowska, Magdalena Korwin

Sprawozdanie z kongresu ECLSO 2011 – 41st European Contact Lens Society (str. 37)
Anna M. Ambroziak, Magdalena Korwin

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI