Wydanie 3/2011

Rada programowa/ Editorial Board:
prof. dr hab. n. med. Janusz Czajkowski, Polska
prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny, Polska
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, Anglia
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kęcik, Polska
prof. Stanislaw A. Milewski MD, MA, FACS, Stany Zjednoczone
prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz, Polska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stankiewicz, Polska
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik, Polska

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief:
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Zastępcy red. naczelnego/ V-ce Editor-in-deputy-Chief:
dr n. med. Anna M. Ambroziak
dr n. med. Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med. Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa


Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego
Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl
www.okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty w 2011 roku/ Subscription terms in 2011:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania dodatkowe – 100 PLN
No. 1, 2, 3, 4 and supplements – 100 PLN
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Journal is available only in subscription

Gruczoły Meiboma – podstawy anatomii, fizjologii oraz regulacji wydzielania (str. 5)
Anna M. Ambroziak, Dorota Mierzejewska, Ewa Langwińska-Wośko, Magdalena Korwin

Zespół oka biurowego u dzieci i młodzieży (str. 12)
Janusz Czajkowski

Niesteroidowe leki przeciwzapalne w okulistyce (str. 17)
Ewa Langwińska-Wośko1, Anna Bielecka1, Anna M. Ambroziak1, Piotr Skopiński1,2

Soczewki kontaktowe o krótkich i długich okresach (str. 26)
(Artykuł sponsorowany Johnson & Johnson)
Anna Sulley, Sheila Hickson-Curran


Alergia (str. 34)
(Artykuł sponsorowany Johnson & Johnson)

Dobry wzrok na całe życie (str. 57)
(Akcja Johnson & Johnson pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego)

Synergia pomiędzy wyjątkowym komfortem i udanym projektem soczewki (str. 61)
(Artykuł sponsorowany Cooper Vision)
Jonathan Walker


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI